Opleidingsschool

De Klimboom is een opleidingsschool.

Schooljaar 2017-2018 gaan we op voor het certificaat opleidingsschool binnen een partnerschap met de HU Utrecht-Amersfoort.

Een lerende organisatie.

Voor leerkrachten in het SO is het belangrijk dat zij op een professionele wijze hun expertise delen met leerkrachten in opleiding. Zij willen straks goede collega's. Het is belangrijk dat wij als school open staan voor nieuwe inzichten, zo houden we onze kennis en vaardigheden actueel. Voor onze leerkrachten in opleiding is het belangrijk dat zij intensief kennismaken met onze school waar leerstof op maat het uitgangspunt is. De centrale doelstelling van ons onderwijs is het bevorderen van de algemene zelfredzaamheid. Leerlingen verwerven kennis en vaardigheden om zo zelfstandig mogelijk te kunnen functioneren in de maatschappij.
Doordat wij Opleidingsschool zijn kunnen we op een uniforme wijze en op kwalitatief hoog niveau leerkrachten opleiden. Natuurlijk doen we dit in samenspraak met de opleidingsinstituten. Onze leerlingen vinden de lessen van studenten verfrissend en het prikkelt ook onze leerkrachten. Zij moeten reflecteren op deze lessen en kijken zo ook weer extra scherp naar hun eigen aanpak.

Interesse in een stageplaats?

Elk jaar stellen we in de verschillende groepen stageplaatsen beschikbaar, in eerste instantie voor studenten van Hogeschool Utrecht (Theo Thijssen) en MBO Amersfoort.

Heb je belangstelling voor een PABO stageplek, neem dan contact op met Sonja Hendriks, onze schoolopleider, via de mail. sonja.hendriks@meerkring.nl 
Plaatsing van HU studenten gaat altijd in overleg met het Centrum voor Werkplekleren van de ITT.
De Klimboom
Samen, plezier en durf!

Contact

De Klimboom
Heiligenbergerweg 185
3816 AJ Amersfoort

Tel.: 085 06 60 700
E-mail: administratie.klimboom@meerkring.nl

Plan route

Aanmelden

Wilt u uw kind aanmelden? Neem dan contact met ons op. 
agnes.ijmker@meerkring.nl  of sonja.hendriks@meerkring.nl


Meerkring

De Klimboom is aangesloten bij Meerkring, stichting voor openbaar onderwijs in Amersfoort.  

Lees verder