Toelating


Vanaf 1 augustus 2014 is de wet op Passend Onderwijs ingevoerd. In het kader van Passend Onderwijs is er een nieuw samenwerkingsverband Primair Onderwijs ( SWV de Eem) opgericht voor leerlingen van 4 t/m 12 jaar en een nieuw samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs ( SWV Eemland) voor leerlingen van 12 tot 20 jaar.

Wij vragen ouders/verzorgers eerst te komen kijken op onze school voor een oriëntatie bezoek. In overleg met u bepalen we of wij het juiste onderwijs voor uw kind kunnen bieden. Wanneer u ervoor kiest om uw kind aan te melden, is het van belang dat uw kind een toelaatbaarheidverklaring (TLV) heeft. Wanneer u nog geen TLV heeft, vragen wij deze aan.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze leerlingzorgcoördinator Sonja Hendriks sonja.hendriks@meerkring.nl


Link naar de SWV de Eem voor meer informatie over Passend Onderwijs in onze regio.

Link naar het schoolondersteuningprofiel. Hier leest u over de mogelijkheden en grenzen van ons onderwijs.

 

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl