Ouderraad

De ouderraad is zéér dringend op zoek naar SO ouders om de ouderraad te versterken! Op dit moment zijn er alleen VSO ouders betrokken bij de OR en dat is uiteraard niet de bedoeling.

De ouderraad heeft zich als doel gesteld het contact tussen ouders/verzorgers onderling en school bevorderen en financieel bij te dragen aan activiteiten voor kinderen en ouders op en rond school.

We helpen mee met en ondersteunen financieel diverse door school georganiseerde activiteiten zoals:

  • Het sinterklaasfeest
  • De eindavond
  • Sportdag
  • Het kerstfeest
Verder worden er informatieve bijeenkomsten georganiseerd. Dit is vrij nieuw maar heel erg nuttig en succesvol. Deze informatieve bijeenkomsten hebben uiteenlopende thema’s. Zo hebben we al een avond georganiseerd over hulpmiddelen en over intimiteit en sociaal wenselijk gedrag.
Als u dit leest en misschien mee zou willen helpen als lid, voorzitter of secretaris van de ouderraad dan kunt u contact opnemen met ons via or.voorthuysen@meerkring.nl.
Wilt u een keer een vergadering bijwonen, dan bent u van harte welkom. Maak een afspraak via ons mailadres.

Wie zitten er in de ouderraad?

De OR bestaat uit de volgende leden:


Marcel de Wolf, vader van Roos


Mieke Langedijk, moeder van Eva


Janneke Lijkendijk, moeder van Mink


Loeke den Boer, moeder van Boas


Esther Schuur, namens het VSO team
Marianne Huitema, namens het SO team


 

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl